หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 19 งาน

1. นิติกร

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

1.รับผิดชอบด้านนิติกรรมสัญญา
2.จัดทำตรวจสอบสัญญาของบริษัท
3.งานอื่นๆ ทางด้านกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบ
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย REM

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

ผจก.ฝ่ายการตลาด
1.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ การตลาดสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์และผลิตภ
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. พนักงานเขียนแบบ-Draftman แม่พิมพ์พลาสติก

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

- จัดทำ 2D Part Drawing ของแม่พิมพ์พลาสติก และ Jig Fixture โดยใช้ Program AutoCAD
- จัดทำ 2D Drawin
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ผู้ช่วยสมุห์บัญชี/เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
- ดูแลช่วยงานบัญชีทั้งระบบของบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน
-รับผิดชอบดูแลเงินสดย่อ
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ผู้ช่วยผู้จัดการสนามกอล์ฟ

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

- บริหารงานด้านการจัดตกแต่งสวน
- ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี (ประจำนครปฐม)

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ

ตำแหน่ง สมุห์บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
- ตรวจสอ
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Programmer ฝ่ายผลิต,ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

- สามารถวิเคราะห์ความต้องการระบบ (Business requirement)
- สรุปขั้นตอนการทำงานของระบบได้เบื้องต้น แล
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่ธุรการ/เลขานุการ

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
2.จัดตารางนัดหมายสำค
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์ / ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก - โลหะ / ช่าง CNC

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

1.ตรวจเช็คเครื่องแม่พิมพ์โลหะตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2.วิเคราะห์ปัญหา จัดทำรายงานและสรุปผลกา
วันที่ 7 ม.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี (ประจำนครปฐม)

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ

ตำแหน่ง สมุห์บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
- ตรวจสอ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการ

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
2.จัดตารางนัดหมายสำค
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย/ตลาด/จัดซื้อ

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย/ตลาด
- ประสานงานลูกค้า และหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่วิจัยผลิตภัณฑ์ (สอบเทียบเครื่องมือวัด)

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

เจ้าหน้าที่วิจัยผลิตภัณฑ์
- สอบเทียบเครื่องมือวัดต่าง ๆ
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์/ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก/โลหะ/ช่าง CNC

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

1.ตรวจเช็คเครื่องแม่พิมพ์โลหะตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2.วิเคราะห์ปัญหา จัดทำรายงานและสรุปผลกา
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ช่างไฟฟ้าอาวุโส

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

- ซ่อมไฟฟ้าในโรงงานและเครื่องจักรต่างๆ
- Preventive Maintenance ,Corrective Maintenance , Breakdown
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. นิติกร

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

1.รับผิดชอบด้านนิติกรรมสัญญา
2.จัดทำตรวจสอบสัญญาของบริษัท
3.งานอื่นๆ ทางด้านกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบ
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด PR

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

1.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ การตลาดสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อ วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. พนักงานเขียนแบบ-Draftman แม่พิมพ์พลาสติก

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

- จัดทำ 2D Part Drawing ของแม่พิมพ์พลาสติก และ Jig Fixture โดยใช้ Program AutoCAD
- จัดทำ 2D Drawin
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

1.จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต
2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับด้านการผลิต
3.บันทึกและจัดเก
วันที่ 10 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี